Sponsors

Hoe steunt u fanfare Sint Jan?

Draagt u de fanfare Sint Jan een warm hart toe en wilt u de fanfare steunen? Dat kan op verschillende manieren:

  • Lidmaatschap als vrijwilliger, bestuurslid, lid van het exploitatiecomité of muzikant; Neem contact met ons op
  • Sponsoring in natura Neem contact op  met Fanfare Sint Jan om te overleggen wat uw bedrijf kan betekenen voor ons!
  • Club van 100 of andere sponsoring U verbindt zich voor minimaal €100,- per jaar aan fanfare Sint Jan. Neem contact met ons op voor meer informatie.
  • Financiële ondersteuning Door een kleine bijdrage over te maken op bankrekening NL76 RABO 0135 0901 99 t.n.v. Fanfare Sint Jan.

Onze sponsors

Club van honderd