Benoeming ereleden

ereleden, gehuldig op 10 april 2022

Tijdens onze Caecileaviering op 10 april 2022 hebben we zes ereleden mogen benoemen: Harrie van Dael, Jozef van Dael, Gerrit Rademakers, Lenie Ubachs, Albert Mioch en Anja Slenter-Jamar.

Een benoeming tot erelid is ‘voor het leven’ wegens bijzondere verdiensten en jarenlange inzet voor de vereniging.

Jozef van Dael, lid vanaf de oprichting van de fanfare in 1953. Tot zeer recent is hij nog actief geweest als tuba-speler. Door zijn jarenlange betrokkenheid bij de vereniging kan hij prachtige verhalen vertellen over de geschiedenis van het korps.
Harrie van Dael, ook een ‘lid van het eerste uur’. Jarenlang de kartrekker van de jeugdcommissie en ook op andere vlakken zeer actief binnen de vereniging. Als tuba-speler is hij tot zeer recent nog actief geweest.
Gerrit Rademakers is nog steeds actief als bestuurslid en is tot zeer recent nog actief geweest als bugel-speler. Jarenlang was hij de beheerder van de muziekinstrumenten en het muziekarchief. Enkele jaren geleden heeft hij voor o.a. zijn inzet voor de fanfare een Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen.
Lenie Ubachs verzorgt al jaren het beheer van de fanfarezaal en is de spil van het damescomité. Voor dit werk en al haar overige vrijwilligerswerk is Lenie ook een paar jaar geleden Koninklijk onderscheiden en heeft zij de erepenning van de gemeente Sittard-Geleen ontvangen.
Albert Mioch speelt tuba in het fanfare-orkest. Door zijn lange staat van dienst weet hij regelmatig een anekdote uit vervlogen tijden naar voren te brengen.
Anja Slenter-Jamar speelt al vanaf haar 12e bij de fanfare. Ze is een tijdje bestuurslid geweest. Een verhuizing naar Zeeland is voor Anja geen bezwaar om lid te blijven en nog zeer regelmatig mee te repeteren.

Hartelijk dank voor jullie enorme inzet voor de vereniging!